Pojištění storno poplatků

Ke všem vícedenním akcím nabízím možnost pojištění storno poplatků, vhodné pro dražší vícedenní akce. Může u vás nastat situace, když se dozvíte pár dnů před odjezdem, že nemůžete jet. Aby se vám ze zaplacené ceny část vrátila – k tomu slouží toto pojištění. Pojištění je sjednáno u pojišťovny Allianz podle:
Pojistné podmínky – Cestovní pojištění a asistenční služby, část VII. – zvláštní pojistné podmínky pro pojištění stornovacích poplatků.
Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které pojištěnému vznikly vyúčtováním stornovacích poplatků na mnou nabízených akcích. Pojištění se sjednává spolu s cenou za akci. Na pojistném plnění se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 20% z konečné zaplacené ceny za akci. Výše pojistného je 2,5% z celkové ceny za akci (cena základní nebo zvýhodněná se násobí koeficientem 1,025).

Pokud o toto pojištění budete mít zájem, tak pro Vás bude platit cena PS, dále s přihlášením na akci pošlete vaše nacionále:

– jméno, příjmení
– datum narození, číslo občanského průkazu ID
– bydliště

U ceny akce je uvedena cena s pojištěním storno poplatků – zkratkou SP cena.