přechod VYSOKÉ TATRY

SKIALP PŘECHOD „TATRANSKÁ HAUTE-ROUTE”
Po stopách průkopníků tohoto velkolepého přechodu z roku 1967 v malých velehorách Vysoké Tatry. Délkou sice nemůže konkurovat alpským přechodům, ale náročností a neopakovatelnými scenériemi určitě ano. Zažijete skutečný skialpinismus, na vlastní kůži zjistíte co znamená skialpový přechod Vysokých Tater se vším všudy. Krásný popis jednoho z účastníků prvního přechodu, Alexandera Luczyho, horského vůdce žijícího ve Švýcarsku.
Přechod je ideální jako příprava před většími skitouringovými akcemi či  přechody v Alpách či jinde ve světě pokud máte malé zkušenosti s velehorským terénem.
skitouring_tatry
Jedná se o 3-denní přechod. Předpokládá se základní skialpinistická průprava, dobrá fyzická kondice (projdeme skoro 30km, nastoupáme okolo 3.000 výškových metrů a stejný počet i sjedeme na lyžích), a umět bezpečně lyžovat ve volném terénu.

Termín:
26.-28.2.2019 obsazenost: (volno 3 místa)
12.3.-14.3.2019
obsazenost: (volno 3 místa)
jiné termíny možné po telefonické domluvě

Počet účastníků:
max 3 osoby (skupina), min 1 osoba na jednoho horského vůdce

Program:
1.den (pátek): Pohodově do hor – sraz v Tatranskej Kotline do 15:30. Výstup na chatu Plesnivec (1290m). Zopakování práce s lavinovým vyhledávačem a příprava na přechod.
čas: 1,5hod, →5km , ↑500m, ↓0m
2.den (sobota): Konečne výhledy na tatranské scenérie – Chata Plesnivec (1290m) – Brnčalova chata (1551m) – Baranie sedlo (2390m), sjezd do Malé studené doliny, výstup do Priečneho sedla (2350m) a nejdelší sjezd dnešního dne na Zbojnickou chatu (1960m). Plus možnosti sjet si okolní žlaby.
čas: 7-8hod, →12,5km, ↑1640m, ↓970m
3.den (neděle): Nefalšovaný alpinismus na lyžích – Ze Zbojnické chaty (1960) si výstupem do Studeného sedla (2360m) užijeme trochu alpinismu na mačkách s cepínem v ruce – odtud vystoupíme na vrchol Východnej Vysokej (2430m). Sjezd přes Velickou kotlinku a výstup do Litvorového sedla (2385m) nás přivede před nejlepší sjezd celého prechodu. Přes Gerlachovské spády vystoupáme do Východnej železnej brány (2250m), odkud si to při zapadajícím slunku užijeme až na chatu Popradské pleso (1495m), kde nás čeká zasloužená odměna.
čas: 5-6hod, →11km, ↑1000m, ↓1700m

Alternativou z důvodu nevhodných podmínek může být obejití Litvorového a Studeného sedla přes sedlo Prielom do Litvorovej a Kačacej dolinky a přes Gerlachovské spády do Východnej Železnej brány.

Cena:
Normální 310 EUR (8.060 Kč)/osoba při max. počtu 3 lidí na vůdce.
Při počtu 2 lidí – 440 EUR (11.440 Kč)/osoba; 1 člověk 800 EUR (20.800 Kč).
Důležité informace ohledně podmínek účasti najdete ve všeobecných podmínkách.
Závaznou přihlášku pošlete na e-mail: zofin@rockart.cz, my Vám zpětně potvrdíme účast. Záloha 5.000 Kč, číslo účtu 2112604561/2700 u Unicredit banky. Přihláška vám bude závazně potvrzena mailem po zaplacení zálohy. Jako variabilní symbol uveďte vaše datum narození, do poznámky pro příjemce uveďte vaše jméno a „skialpprechodtatry“.
Účast na kurze je možno převést na třetí osobu. V ceně jsou zahrnuty služby horského vůdce (vůdce si hradí vše sám), není zde doprava a ostatní výdaje za ubytování a polopenzi na chatách, přesun busem, vláčkem –  to vše si platí každý účastník sám.
_______________________________________________________

HAUTEROUTE HIGH TATRAS

It is a 3-day passage. It is believed skitouring basic training, physical fitness (go through almost 30km, we collect the about 3,000 meters of altitude and the same number and descend on skis), and be able to ski safely in open terrain.

Number of participants:
Max 3 persons (group), min 1 persons per mountain guide

Program:
Day 1: Relaxing in the mountains – meeting in the High Tatras until 15:30, departure for the Tatranska Kotlina. Output to chat Plesnivec (1290 m). Practicing working with avalanche transceiver and preparing for the transition.
Tour time: 1,5 hours, Length of tour: 5km, Ascent: 500m, Descent: 0m

Day 2: Finally views of the Tatras scenery – Hut Plesnivec (1290 m) – Hut Pri Zelenom plese (1551 m) – Baranie saddle (2390 m), descent to the small cold valley, climb into the saddle of the cross (2350) and the longest downhill today to Hut Zbojnicka ( 1960). Plus the possibility to go down the surrounding gutters.
Tour time: 7-8 hours, Length of tour: 12,5km, Ascent: 1640m, Descent: 970m

Day 3: unsophisticated ski mountaineering – The cottages Bandit (1960) to exit into the cold saddle (2360 m) Enjoy a bit of mountain climbing irons on the ice ax in hand – hence the climb to the top of the Eastern Tall (2430 m). Descent through Veličkou Valleys and output to Litvorového saddle (2385 m) leads us in front of the best downhill entire transition. Gerlachovské climb gradients across to the east of the iron gates (2250), where it will enjoy in the setting sun to chat Poprad Tarn (1495 m), where we will have deserved reward.
Tour time: 5-6 hours, Length of tour: 11km, Ascent: 1000m, Descent: 1700m

Alternative due to unsuitable conditions can be variation across Litvorové and Studené saddle, the saddle Prielom in Litvorovej and Kačacej valleys and over cross Gerlachovske spady in the saddle Východna Železná brána.

Price:
Normal 310 EUR/person at max. 3 people count on the leader.
While the number of 2 people – 440 EUR/person; 1 person 800 EUR.
While other variants price on request.

The price includes the services of a mountain guide, there is no transportation and other expenses for accommodation and half board in huts, transfer by bus, by train – all this is paid by participants themselves.


 

Komentáře nejsou povoleny.